T-713 Serisi Iyon Metreler

 • Basit örnek işleme, hızlı ve doğru ölçümler ile sulu çözeltilerde iyon testi

   

  • 7 inch renkli kapasitif, yüksek çözünürlüklü (1024*600) ekran ile daha fazla parametreyi ekrandan izleme
  • GLP normları ile uyumlu, otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompenzasyonu, veri saklama, USB ile veri alma, saat, wireless yazdırma, fonksiyon ayarları ve diğer akıllı fonksiyonlar
  • Yüksek hafıza ile 1000 set veri kaydı
  • Elektrik potansiyeli, pH, pX, ORP, iyon konsantrasyon ve sıcaklık ölçümleri
  • Farklı birimler arasında hızlı geçiş özelliği : μg/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L, PX.
  • 8 standart pH bufferını otomatik tanıma özelliği
  • Akıllı elektrot statü yargılama özelliği ile kullanıcıya doğru elektrot kullanımı sağlama
  • Bluetooth çıktı alma ile kullanıcıya çalışmalarda kolaylık sağlama.
  • Opsiyonel: Bilgisayara veri transferi / Bluetooth ile cep telefonuna veri transferi

In Stock
100% Orjinal ve Garantili
Hızlı Teslimat
Ürün Desteği

Açıklama

 

TanımModelUygulamalar
Florür İyon MetreT-713F İçme suyu, deniz suyu, yüzey suyu ve endüstriyel atık
su da florür ölçümü

Mineral, organik ve biyolojik materyallerde fluorür iyon
ölçümü

Sodyum İyon MetreT-713Na Doğal sularda, kazan sularında ve endüstriyel direnaj
da kalite gözlemi için sodyum iyon ve pH değerleri
ölçümü
Klorür İyon MetreT-713Cl İçme suyu, gıda ve lağım suyunda klorür iyon ve pH

değerleri ölçümü

Kalsiyum İyon MetreT-713Ca Su solüsyonlarında kalsiyum iyon ve pH değerleri

ölçümü. Özellikle su kalitesi, biyokimya ve biyotıp
alanlarında kullanılır

Bromür İyon MetreT-713Br İçme suyu, gıda ve lağım suyunda bromür iyon ve pH
değerleri ölçümü
Nitrat İyon MetreT-713NO İçme suyu, gıda ve lağım suyunda nitrat iyon ve pH
değerleri ölçümü
Potasyum İyon MetreT-713K İçme suyu, yemek ve lağım suyunda potasyum iyon
ve pH değerleri ölçümü
Amonyak İyon MetreT-700NH İçme suyu, yemek ve lağım suyunda amonyak,

nitrojen ve pH değerleri ölçümü

Bakır İyon MetreT-713Cu Gıda, içecek ve lağım suyunda bakır iyon ve pH
değerleri ölçümü
İyodid İyon MetreT-713I Gıda, içecek ve lağım suyunda iyodid iyon ve pH
değerleri ölçümü