P-513 Serisi Iyon Metreler

Basit örnek işleme, hızlı ve doğru ölçümler ile sulu çözeltilerde iyon testi

  • Geniş, arkadan aydınlatmalı LCD ekran
  • Mikroişlemci kontrollü ; otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompenzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik kapama, düşük voltaj göstergesi
  • Elektrik potansiyeli, pH, pX, ORP, iyon konsantrasyon ve sıcaklık ölçümleri
  • Farklı birimler arasında hızlı geçiş özelliği : μg/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L, PX.
  • 13 standart pH bufferını otomatik tanıma özelliği
  • Yüksek saflıktaki su ve amonyak eklenmiş saf su için ayarlanabilen pH modları
  • Taşıma çantası ile dış alan ölçümleri
  • IP57 koruma

In Stock
100% Orjinal ve Garantili
Hızlı Teslimat
Ürün Desteği

Açıklama

TanımModelUygulamalar
Florür İyon MetreP-513F İçme suyu, deniz suyu, yüzey suyu ve endüstriyel atık
su da florür ölçümüMineral, organik ve biyolojik materyallerde fluorür iyon
ölçümü
Sodyum İyon MetreP-513Na Doğal sularda, kazan sularında ve endüstriyel direnaj
da kalite gözlemi için sodyum iyon ve pH değerleri
ölçümü
Klorür İyon MetreP-513Cl İçme suyu, gıda ve lağım suyunda klorür iyon ve pH

değerleri ölçümü

Kalsiyum İyon MetreP-513Ca Su solüsyonlarında kalsiyum iyon ve pH değerleri

ölçümü. Özellikle su kalitesi, biyokimya ve biyotıp
alanlarında kullanılır

Bromür İyon MetreP-513Br İçme suyu, gıda ve lağım suyunda bromür iyon ve pH
değerleri ölçümü
Nitrat İyon MetreP-513NO İçme suyu, gıda ve lağım suyunda nitrat iyon ve pH
değerleri ölçümü
Potasyum İyon MetreP-513K İçme suyu, yemek ve lağım suyunda potasyum iyon
ve pH değerleri ölçümü
Amonyak İyon MetreP-513NH İçme suyu, yemek ve lağım suyunda amonyak,

nitrojen ve pH değerleri ölçümü

Bakır İyon MetreP-513Cu Gıda, içecek ve lağım suyunda bakır iyon ve pH
değerleri ölçümü
İyodid İyon MetreP-513I Gıda, içecek ve lağım suyunda iyodid iyon ve pH
değerleri ölçümü