0 312 495 42 46
PHYSIOCAP Ağaç Budama Ölçüm Sistemi

PHYSIOCAP®

PHYSIOCAP®  arazide ağaç budamasını ölçerek bağ ve ekinde sürdürülebilir yönetim sağlar.

PHYSIOCAP® sistemi aşağıdaki bilgilerin toplanmasını sağlar;  

  • Ağaç budama çapı
  • Ağaç budama ağırlığı

Toplanan veri uzun dönemli olarak gerekli ıslah çalışmalarını yönetmek için gereklidir;

  • Asma yada diğer ekinlerin gelişiminde/büyümesinde
  • Gübreleme

Sistemin arazi kullanımı çok kolaydır :

  • Her türlü tarım makinesine bağlanabilir (traktör vb)
  • Ölçümler makinanın hızından etkilenmez
  • Kombine çalışma ile ölçüm yapma (ön budama veya sürülme)
  • Ağaç budama ölçümü ve veri haritası otomasyonu